Toekomstgericht

Chemie- en onkruidvrij telen, met de maximale mogelijkheden van Robot One.

Onkruid is het grootste probleem in de akkerbouw. De bestrijding van onkruid vormt een hoge kostenpost en chemie tast de kwaliteit van onze bodem aan. Daarnaast mogen chemische bestrijdingsmiddelen steeds minder toegepast worden. Dit vraagt om een andere aanpak. 

Robot One van Pixelfarming Robotics is speciaal ontworpen voor het beheersen van onkruid zonder toepassing van bestrijdingsmiddelen. De tien armen op de robot zijn afzonderlijk in te stellen op breedte en hoogte. Hierdoor zijn flexibele afstanden tussen de rijen mogelijk. Met Robot One zijn veel grondsamenstellingen en gewassen bewerkbaar. 

Combinatieteelt

Er zijn in totaal tien armen beschikbaar binnen het frame van Robot One. Deze zijn allemaal multifunctioneel en apart instelbaar in rijbreedte en werkingsdiepte. In één rijgang kun je met verschillende werktuigen tegelijk gaan werken waardoor hij om kan gaan met een grootschalige biodiverse omgeving.

Bodemverbetering

Ondergrondverdichting door de huidige mechanisatie leidt tot opbrengstderving, kwaliteitsverlies en verminderde waterberging. Door het lichte gewicht van Robot One kan dit probleem voorkomen worden. Robot One is ook geschikt voor niet-kerende grondbewerking (NKG) waardoor een betere ontwikkeling van het bodemleven, betere bodemstructuur en een betere infiltratie van het water ontstaat.

Meer werk, minder arbeid

Het personeelstekort in de Nederlandse landbouw zorgt voor stagnatie in bedrijfsprocessen en de lonen blijven stijgen. Hierdoor lopen veel agrariërs inkomsten mis. Een goed alternatief is robotisering van deze arbeid. Robot One kan de druk op de vraag naar (seizoen)arbeiders verlagen. 

All-weather

Met de huidige mechanisatie is het in natte periodes voor agrariërs soms op cruciale momenten niet mogelijk het land te bewerken. Robot One is vanwege zijn lichte gewicht en robuuste wielen zeer geschikt om tijdens de meeste weersomstandigheden te presteren.

Alles-in-één

Op de armen van de robot kunnen verschillende werktuigen geplaatst worden. De schoffel is te vervangen door bijvoorbeeld een frees, eg of spit waardoor de robot zeer multifunctioneel ingezet kan worden.

High tech

Door gebruik te maken van de moderne techniek van vandaag kunnen we een stap zetten in de landbouwtransitie. Hiermee kunnen we mileutechnische en bedrijfsecomische problemen het hoofd bieden.

All electric

De electrische robot rijdt autonoom door het land op zonne-energie. Er zijn zonnepanelen op het dak bevestigd die tijdens het rijden de batterij opladen. De electrische motor geeft een krachtige aandrijving en door de robuste banden kan de lichtgewicht Robot One vele terreinen aan.

Upgradable

Robot One is makkelijk uitbreidbaar met nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen eenvoudig nieuwe gereedschappen worden ontwikkeld op de Robot One. Ook de software kan worden uitgebreid met nieuwe mogelijkheden zodra deze nodig zijn. Zo is Robot One klaar voor de toekomst.